Utworzenie kontrolki ASCX oraz zmiany w aplikacji mobilnej

To zlecenie jest nieaktualne.
Lokalizacja Warszawa
Dodaj swoją ofertę

Zlecę następujące zadania: 1) DOKOŃCZENIE tworzenia kontrolki użytkownika (ascx) w technologii ASP.NET 2) Aktualizację konfiguracji aplikacji mobilnej na Androida wraz z dodaniem funkcjonalności zakupu biletu.

 

Ad.1: - Kontrolka ma kompleksowo realizować funkcjonalność zakupu biletu autobusowego. - Kontrolka częściowo jest już zrobiona. - Kontrolka MUSI powstać na bazie już instniejącej i działającej strony internetowej (aspx). Szczegóły poniżej. - Kontrolka POWINNA korzystać z tych samych funkcji co strona internetowa. Funkcje (procedury składowane) utworzoene po stronie bazy danych - Strona (aspx) oraz kontrolka (ascx) utworzone w VS 2010, .Net Framework 4.0

 

Ad.2: - Aktualizacja konfiguracji polega na zmianie w konfiugracji aplikacji adresów usług sieciowych (webservices - asmx) z którymi łączy się aplikacja mobilna - Dodanie funkcjonalności zakupu biletu w aplikacji mobilnej powinno działać dokładnie w taki sam sposób jak w kontrolce użytkownika (ascx) - Na potrzeby dodania funkcjonalności zakupu biletu może być konieczne ustworzenie dodatkowych webservices (asmx)

 

Uwagi: - Termin wykonania: max. 30 dni roboczych od podpisania umowy (łącznie dla obu zadań).- - Ceny podane w odpowiedzi na niniejsze zlecenie NIE BĘDĄ brane pod uwagę. Wyceny oczekuję dopiero po zapoznaniu się z kodami źródłowymi. - Wzór umowy, Kompletny kod strony (aspx), aplikacji mobilnej oraz kod częściowo gotowej kontroli (ascx) prześlę tylko tym firmom/freelancer'om, od których otrzymam wiadomość e-mail z linkami do 2 wykonanych przez nich stron w technologii ASP.NET obsługujących min. 2000 użytkowników wraz z płatnościami internetowymi. - Nie trzeba integrować się z dostawcą płatności interetnowych, ponieważ jest już to zrealizowane i wszystko działa (Dotpay). Będzie konieczność dodania obsługi Paymento.pl jako dostawcy usługi płatności internetowych na tych samych zasadach i z wykorzystniem tych samych mechanizmów co przy Dotpay. - Proszę o przesyłanie ewntualnych pytań drogą e-mailową.

Proszę wybrać powód

Wyświetleń 104

Wszystkie oferty (0)

Brak ofert wykonania

Zleceniodawca


Szacunkowy budżet
Do negocjacji
Dodano
Zakończone
Zgłoszeń 0
Lokalizacja
Warszawa